Програма за новата учебна 2020 - 2021 година

12  клас   
 

Курсове ДЗИ / Матури

 

КУРС  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА  

Курсът се провежда в малки групи,  до 6-ма ученици, и предоставя възможност на преподавателя за самостоятелна работа с всеки ученик. 

 

В цената на курса са включени

 • принтирани учебни материали
 • 3 пробни изпита


Време на провеждане

 • Начало:  5 октомври  2020 г     
 • Край: май 2021г.
 • Делнични дни от 08:00 - 11:00 часа или 15:00 - 18:00

 

Цена

 • 900лв.     
 • Изплаща се на 4-тири равни вноски по 225лв.

 

Тъй като материалът и подготовката за ДЗИ по Български език и литература  и кандидатстудентският  изпит на УНСС  ЕПИ   I-ви    и  III-ти  МОДУЛ -  по езикова култура и   български   език и литература  са  сходни  /имат малко различия/, курсът всъщност подготвя едновременно и за матура, и за кандидатстудентски изпит в УНСС.

Материалът ще бъде взет до 1 май  2021. Този подход има най-малко две предимства: първо, дава възможност да се представите добре на предварителни изпити в университети и второ, остава време за преговор и упражнения върху всички литературни творби   и върху формата на изпита.

 

 

 

 

7  клас   

Курсове за учебната 2020 - 2021 г. 

БЕЛ + МАТЕМАТИКА

Курсът включва 204 учебни часа.
Извън тези 204  учебни часа се провеждат 8 пробни изпита /4 БЕЛ и 4 МАТЕМАТИКА/, възстановяващи условията и формата на кандидатгимназиалния изпит.

 

В цената на курса са включени

 • принтирани учебни материали
 • 4 пробни изпита по Български език и литература
 • 4 пробни изпита по Математика
 • Анализ на пробните изпита

 

Време на провеждане

 • Начало: 14 септември 2020
 • Край: юни 2021
 • Делнични дни

 

Цена за двата курса

 • 1500 лв     
 • Изплаща се на 4-ри равни вноски по 375 лв

 

Цена за един курс (БЕЛ или Математика)

 • 900 лв    
 • Изплаща се на 4-ри равни вноски по 225 лв

 

 Учебен подход на  ЛЕРН при провеждане  на курсовете  за 7-ми клас:


Материалът по БЕЛ  и МАТЕМАТИКА върху изпитите ще бъде преподаден до 1  май 2021 г. От  1-ви  май до  изпитите през юни  2021 г.  ще се правят  преговори, запълване на липси в знанията, тестове   и  пробни изпити.   

 

ЛЕРН   винаги ще върви два-три урока по-напред с материала, отколкото в училище.  Тази стратегия  има най-малко две предимства:  

Първо, ученикът е предварително подготвен да се представи добре в училище  - в час, на изпитване, на контролно.

Второ, след април месец  всички придобити знания се упражняват и се усъвършенстват, така че ученикът свободно  и без притеснение да  се справя с  целия материал от 7-ми клас.

 

 

 

 

 

10 клас 

КУРС  БЕЛ + МАТ   

Курсът се провежда в малки групи,  до 6-ма ученици, и предоставя възможност на преподавателя за самостоятелна работа с всеки ученик. Курсът се провежда от октомври до юни месец. 

 

В цената на курса са включени:

 • принтирани учебни материали
 • 3 пробни изпита по БЕЛ
 • 3 пробни изпита по МАТ  


Време на провеждане

 • Начало: 5 октомври 2020
 • Край: юни 2021
 • Делнични дни

Цена за двата курса

 • 150 лв на месец 


Цена за един курс (БЕЛ или Математика)

 • 100 лв на месец

6 клас 

КУРС  БЕЛ + МАТ   

Курсът се провежда в малки групи,  до 6-ма ученици, и предоставя възможност на преподавателя за самостоятелна работа с всеки ученик. Курсът се провежда от октомври до юни месец. 

 

В цената на курса са включени:

 • принтирани учебни материали


Време на провеждане

 • Начало: 5 октомври 2020
 • Край: 30 май 2021

Цена за двата курса

 • 150 лв на месец 


Цена за един курс (БЕЛ или Математика)

 • 100 лв на месец

Индивидуално обучение 

ЛEРН предлага индивидуално обучение:

 • Литература (5 -12 клас)
 • Български език  (5 -12 клас)
 • Математика ( 5 -12 клас)
 • Чужди езици

  При подготовка за приемни изпити след 7-ми клас,  10 клас, ДЗИ или  кандидатстудентски прием  УНСС и СУ в цената на индивидуалните уроци са включени и пробни изпити. Изпитите се провеждат извън времето на индивидуалните уроци и съответно – не се заплащат.

 Ако личната образователна философия на ЛЕРН  Ви  допада,
можете  да се запишете по всяко време при нас.