ЗА НАС

Личната образователна философия на ЛЕРН е

  • Преподавателите от ЛЕРН провеждат учебните часове без стрес и  напрежение;  с отговорност, уважение и вяра в силите и възможностите на всеки ученик; с доброжелателност, лишена от опека и  грубост.
  • Методът на преподаване в ЛЕРН е диалогичен, търсещ мнението на учениците, понякога провокативен и забавен, прицелен към въображението  им.
  • Формата на учебните часове е съчетание между лекция и упражнение.

В обучението  ЛЕРН  се придържа към  основните съвременни
педагогически принципи:

1Достъпност, тоест  задължително съответствие  между  съдържанието на   преподавания материал и личния опит и възраст на учениците.

 

2.Нагледност:  в помощ на учениците се изработват чертежи, таблици, схеми, показват се снимки, картини, за да могат абстрактните знания да придобият  по-конкретна форма.  Прилагането на този принцип на обучение усъвършенства не само оперативната, но  и  дълготрайната  памет.

 

3.Съзнателност и рефлективност   Преподавателите от ЛЕРН се стремят  да възпитат умения у учениците за самостоятелна работа над себе си, самопреценка и  самооценка. Защото освен постигане на добри резултати в училище, на приемни и държавни изпити, целта на всяко едно обучение е и себеусъвършенстване.

 

4. Принцип  за индивидуален и диференциален подход при работа с група. Прилагането на този принцип позволява да се избегне  еднаквият подход и отношение на преподавателя  към учениците  в групата  и налага изискването преподавателят да се съобразява със специфичните нагласи на всеки ученик.  Тъй като групите в ЛЕРН са до 6-ма ученици, индивидуалният подход е напълно приложим.

 

5. Активност. Преподавателите се стремят да предизвикат емоционална и интелектуална активност от страна на  учениците, така че всеки ученик да се  чувства част от света на знанието.

 

        

 Ако личната образователна философия на ЛЕРН  Ви  допада,
можете  да се запишете по всяко време при нас.