Учебни помагала

Включени в цената МАТЕРИАЛИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ,написани на достъпен език от преподавателите на учебен център ЛЕРН 

Малки групи

Курсът се провежда в малки групи,  до 6-ма ученици, и предоставя възможност на преподавателя за самостоятелна работа с всеки ученик

Пробни изпити

Включени в цената на курса 

ПРОБНИ ИЗПИТИ

Анализ на пробни изпити

АНАЛИЗ на резултатите

Ангажирани и отговорни преподаватели

Ангажирани и отговорни, взискателни, приятелски настроени,  с опит в подготовката на изпитния  формат ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Изплащане на вноски 

Изплащането на цената на различните курсове на РАВНИ МЕСЕЧНИ ВНОСКИ

Учебен център  ЛЕРН   ви предлага  възможността  да учите с желание и добро  настроени е -  и точно поради това да се подготвите завидно добре и с високи шансове за успешен  резултат на  гимназиалните и държавните зрелостни изпити.