Ковид-19 ситуация

ЛЕРН планира започване на новата учебна година присъствено. Ще бъдат спазвани препоръките за социална дистанция и изискванията за дезинфекция.


По време на карантината от март до юни 2020 ЛЕРН успешно провеждаше онлайн часове през платформата Microsoft Teams. При въвеждане на нови ограничения ЛЕРН ще премине отново на онлайн обучение, използвайки същата платформа.

                   Приемаме записвания за новата учебна 2020-2021 година.

Учебни помагала

Включени в цената МАТЕРИАЛИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ,написани на достъпен език от преподавателите на учебен център ЛЕРН 

Малки групи

Курсът се провежда в малки групи,  до 6-ма ученици, и предоставя възможност на преподавателя за самостоятелна работа с всеки ученик

Пробни изпити и анализ

Включени в цената на курса 

ПРОБНИ ИЗПИТИ и анализ на резултатите

Консултации за  
родители и ученици

Консултации за избор на гимназии и съдействие при попълване на документи за кандидатстване. 

Ангажирани и отговорни преподаватели

Ангажирани и отговорни, взискателни, приятелски настроени,  с опит в подготовката на изпитния  формат ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Изплащане на вноски 

Изплащането на цената на ВНОСКИ

Учебен център  ЛЕРН  Ви предлага  възможността  да учите с желание и добро  настроение -  и точно поради това да се подготвите завидно добре и с високи шансове за успешен  резултат на  гимназиалните и държавните зрелостни изпити.