В момента обучението в ЛЕРН се извършва онлайн 
                                         през  платформата Microsoft Teams

                   Приемаме записвания за новата учебна 2020-2021 година.

Учебни помагала

Включени в цената МАТЕРИАЛИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ,написани на достъпен език от преподавателите на учебен център ЛЕРН 

Малки групи

Курсът се провежда в малки групи,  до 6-ма ученици, и предоставя възможност на преподавателя за самостоятелна работа с всеки ученик

Пробни изпити и анализ

Включени в цената на курса 

ПРОБНИ ИЗПИТИ и анализ на резултатите

Консултации за  
родители и ученици

Консултации за избор на гимназии и съдействие при попълване на документи за кандидатстване. 

Ангажирани и отговорни преподаватели

Ангажирани и отговорни, взискателни, приятелски настроени,  с опит в подготовката на изпитния  формат ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Изплащане на вноски 

Изплащането на цената на ВНОСКИ

Учебен център  ЛЕРН  Ви предлага  възможността  да учите с желание и добро  настроение -  и точно поради това да се подготвите завидно добре и с високи шансове за успешен  резултат на  гимназиалните и държавните зрелостни изпити.